Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 2

  • Mã bưu điện: 622040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 2
  • Địa chỉ: Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu
  • Điện thoại: 02573743111