Bưu điện Ngân Điền

  • Mã bưu điện: 622430
  • Bưu cục: Bưu điện Ngân Điền
  • Địa chỉ: Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573644436