Bưu điện văn hóa xã Hòa Hiệp Bắc

  • Mã bưu điện: 623060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Hiệp Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Xã Hoà Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573548000