Bưu điện văn hóa xã Hòa Kiến

  • Mã bưu điện: 621420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Kiến
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Hoà Kiến, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573846567