Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Bắc

  • Mã bưu điện: 622211
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân
  • Điện thoại: 02573872505