Bưu điện văn hóa xã Bình Ngọc

  • Mã bưu điện: 621440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 0974318248