Bưu điện văn hóa xã Sơn Nguyên

  • Mã bưu điện: 622490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573864384