Bưu điện Hòa Vinh

  • Mã bưu điện: 623100
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Vinh
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Xã Hoà Vinh, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573531104