Mã bưu điện Đồng Xuân – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Đồng Xuân thuộc tỉnh Phú Yên: Bưu điện Đồng Xuân, Bưu điện La Hai, Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Bắc, Bưu điện văn hóa xã Đa Lộc, Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 2, Bưu điện văn hóa xã Xuân Long, Bưu điện văn hóa xã Phú Mỡ, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lãnh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 1, Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 3, Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Nam, Bưu điện văn hóa xã Xuân Phước, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Xuân, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đồng Xuân

Bưu điện Đồng Xuân

 • Mã bưu điện: 622200
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573872108

Bưu điện La Hai

 • Mã bưu điện: 622208
 • Bưu cục: Bưu điện La Hai
 • Địa chỉ: Thôn Long Châu, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573670722

Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Bắc

 • Mã bưu điện: 622211
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Bắc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573872505

Bưu điện văn hóa xã Đa Lộc

 • Mã bưu điện: 622250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Lộc
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đa Lộc, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573678400

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 2

 • Mã bưu điện: 622270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 2
 • Địa chỉ: Thôn Triêm Đức, Xã Xuân Quang 2, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573872565

Bưu điện văn hóa xã Xuân Long

 • Mã bưu điện: 622220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Long
 • Địa chỉ: Thôn Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573873066

Bưu điện văn hóa xã Phú Mỡ

 • Mã bưu điện: 622260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mỡ
 • Địa chỉ: Thôn Phú Giang, Xã Phú Mỡ, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573668223

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lãnh

 • Mã bưu điện: 622230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lãnh
 • Địa chỉ: Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573679140

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 1

 • Mã bưu điện: 622280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 1
 • Địa chỉ: Thôn Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573872560

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 3

 • Mã bưu điện: 622290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang 3
 • Địa chỉ: Thôn Phước Lộc, Xã Xuân Quang 3, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573872506

Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Nam

 • Mã bưu điện: 622310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Nam
 • Địa chỉ: Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573689473

Bưu điện văn hóa xã Xuân Phước

 • Mã bưu điện: 622300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Phước
 • Địa chỉ: Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573664110

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Xuân

 • Mã bưu điện: 622210
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: 02573670701

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đồng Xuân

 • Mã bưu điện: 622209
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đồng Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
 • Điện thoại: