Đại lý bưu điện Quốc Lộ

  • Mã bưu điện: 621322
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Quốc Lộ
  • Địa chỉ: Sô´201, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573836385