Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Nam

  • Mã bưu điện: 622310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn Nam
  • Địa chỉ: Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân
  • Điện thoại: 02573689473