Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Đông

  • Mã bưu điện: 623410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Đông
  • Địa chỉ: Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa
  • Điện thoại: 02573886659