Bưu điện văn hóa xã Hòa Thịnh

  • Mã bưu điện: 623280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573585005