Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Tây

  • Mã bưu điện: 623250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Tây
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoà Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573589107