Phú Thọ

Bưu điện Tân Sơn

Mã bưu điện: 299400 Bưu cục: Bưu điện Tân Sơn Địa chỉ: Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 02103615048

Bưu điện văn hóa xã Thu Ngạc

Mã bưu điện: 299630 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thu Ngạc Địa chỉ: Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 875198

Bưu điện văn hóa xã Thạch Kiệt

Mã bưu điện: 299590 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Kiệt Địa chỉ: Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 875030

Bưu điện văn hóa xã Thu Cúc

Mã bưu điện: 299610 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thu Cúc Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 875102

Bưu điện văn hóa xã Kiệt Sơn

Mã bưu điện: 299420 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiệt Sơn Địa chỉ: Xóm Đồng Ngào, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 875197

Bưu điện văn hóa xã Lai Đồng

Mã bưu điện: 299460 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lai Đồng Địa chỉ: Xóm Vường, Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 875132

Bưu điện văn hóa xã Minh Đài

Mã bưu điện: 299491 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Đài Địa chỉ: Xóm Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 875248

Bưu điện văn hóa xã Long Cốc

Mã bưu điện: 299470 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Cốc Địa chỉ: Xóm Bông 1, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn Điện thoại: 872008