Bưu điện văn hóa xã Minh Đài

  • Mã bưu điện: 299491
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Đài
  • Địa chỉ: Xóm Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 875248