Bưu điện văn phòng BCVP – Hạ Hòa

  • Mã bưu điện: 296213
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Hạ Hòa
  • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 02103883009