Bưu điện văn hóa xã Động Lâm

  • Mã bưu điện: 296670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Động Lâm
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 837281