Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh

  • Mã bưu điện: 297720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh
  • Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 870736