Bưu điện văn hóa xã Trung Thịnh

  • Mã bưu điện: 294700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thịnh
  • Địa chỉ: Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 878236