Bưu điện văn hóa xã Thượng Long

  • Mã bưu điện: 297660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Long
  • Địa chỉ: Khu Tân Tiến, Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 870248