Bưu điện văn hóa xã Cấp Dẫn

  • Mã bưu điện: 297090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cấp Dẫn
  • Địa chỉ: Thôn Phú Long, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889470