Bưu điện Phương Xá

  • Mã bưu điện: 297210
  • Bưu cục: Bưu điện Phương Xá
  • Địa chỉ: Thôn Liên Phương, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 02103887002