Bưu điện văn hóa xã Sai Nga

  • Mã bưu điện: 297030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sai Nga
  • Địa chỉ: Thôn Văn Phú, Xã Sai Nga, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889473