Bưu điện văn hóa xã Đồng Lương

  • Mã bưu điện: 297390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Lương
  • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 888051