Bưu điện văn hóa xã Điêu Lương

  • Mã bưu điện: 297360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điêu Lương
  • Địa chỉ: Thôn Sậu, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 888053