Bưu điện văn hóa xã Yên Lãng

  • Mã bưu điện: 299020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lãng
  • Địa chỉ: Xóm Đông Vượng, Xã Yên Lãng, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 616015