Bưu điện văn hóa xã Bằng Doãn

  • Mã bưu điện: 295360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Doãn
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 882174