Bưu điện văn hóa xã Cát Trù

  • Mã bưu điện: 297380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Trù
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 888001