Bưu điện văn hóa xã Mai Tùng

  • Mã bưu điện: 296440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Tùng
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883072