Bưu điện văn hóa xã Yên Kỳ

  • Mã bưu điện: 296510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Kỳ
  • Địa chỉ: Khu 8, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 838674