Bưu điện văn hóa xã Vụ Cầu

  • Mã bưu điện: 296780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vụ Cầu
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 669205