Bưu điện văn phòng BCVP – TX Phú Thọ

  • Mã bưu điện: 293556
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – TX Phú Thọ
  • Địa chỉ: Sô´85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210820221