Bưu điện văn hóa xã Trung Giáp

  • Mã bưu điện: 292620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Giáp
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh
  • Điện thoại: 865037