Bưu điện văn hóa xã Chính Công

  • Mã bưu điện: 296470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chính Công
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883588