Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ

  • Mã bưu điện: 293697
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ
  • Địa chỉ: Ngõ 1, Phố Tân Hưng, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: