Bưu điện văn hóa xã Ca Đình

  • Mã bưu điện: 295170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ca Đình
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 648003