Bưu điện văn phòng BCVP – Yên Lập

  • Mã bưu điện: 297617
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Yên Lập
  • Địa chỉ: Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 02103870452