Bưu điện văn hóa xã Hợp Hải

  • Mã bưu điện: 293080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Hải
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 826834