Bưu điện văn hóa xã Gia Điền

  • Mã bưu điện: 296240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Điền
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883073