Bưu điện Hùng Vương

  • Mã bưu điện: 293580
  • Bưu cục: Bưu điện Hùng Vương
  • Địa chỉ: Ngõ 1, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 02103820493