Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Tân Sơn

  • Mã bưu điện: 299410
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Tân Sơn
  • Địa chỉ: Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 02103615048