Bưu điện văn hóa xã Đan Hà

  • Mã bưu điện: 296610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đan Hà
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 837030