Bưu điện văn hóa xã Tiên Lương

  • Mã bưu điện: 297410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Lương
  • Địa chỉ: Thôn Mái Vở, Xã Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 887161