Bưu điện văn hóa xã Phú Hộ

  • Mã bưu điện: 293821
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hộ
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 865272