Bưu điện văn hóa xã Thu Ngạc

  • Mã bưu điện: 299630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thu Ngạc
  • Địa chỉ: Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 875198