Bưu điện văn hóa xã Kim Thượng

  • Mã bưu điện: 299440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Thượng
  • Địa chỉ: Xóm Gò Đèn, Xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 873008