Bưu điện Xuân Áng

  • Mã bưu điện: 296720
  • Bưu cục: Bưu điện Xuân Áng
  • Địa chỉ: Khu 1, Xã Xuân Áng, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 679251