Bưu điện văn phòng BCVP – Thanh Sơn

  • Mã bưu điện: 298225
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Sơn
  • Địa chỉ: Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 02103613496