Bưu điện Phú Hộ

  • Mã bưu điện: 293820
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Hộ
  • Địa chỉ: Đường 315, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 02103865090